Políticas de Privacidade

Sobre Nós
O noso enderezo web é: https://belen.valga.gal.

O tratamento dos datos persoais recibidos a través deste sitio electrónico realizarase de acordo cos principios e obrigas establecidos na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal e o seu Regulamento de desenvolvemento, aprobado por Real Decreto 1720/2007, do 21 de decembro.

O Concello de Valga comprométese a cumprir a súa obriga de segredo con respecto aos datos persoais que se poidan solicitar a través dos servizos deste medio e ao deber de tratalos con confidencialidade. Con este fin, adoptaranse as medidas necesarias para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado.

O propósito da recollida e tratamento automático de datos persoais é o único obxectivo de prestar os servizos solicitados e controlar as consultas realizadas polos usuarios. Non serán empregados para ningún outro propósito nin cedidos a terceiros sen o seu consentimento, salvo nos casos e nas condicións establecidas na Lei orgánica 15/1999.

Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición pódense exercer en calquera momento solicitándoo ao Consello de Valga por calquera medio que acredite o seu envío e recepción.

O Concello de Valga mantén os niveis de protección dos seus datos persoais de acordo co establecido no Regulamento para o desenvolvemento da Lei orgánica 15/1999, e estableceu todos os medios técnicos ao seu alcance para evitar a perda, mal uso, alteración. , acceso non autorizado e roubo de datos facilitado no devandito sitio web.

Que datos persoais recollemos e por que os recollemos
Comentarios
Cando os visitantes deixan comentarios na web, recollemos os datos mostrados no formulario de comentarios.

Cookies
Se deixas un comentario no noso sitio podes optar por gardar o teu nome e a web en cookies. Isto é para a súa comodidade, polo que non ten que volver a encher os seus datos cando deixe outro comentario. Estas cookies terán unha duración dun ano.

Contido incrustado doutros sitios web
Os artigos deste sitio poden incluír contido incrustado (por exemplo, vídeos, imaxes, artigos, etc.). O contido incrustado doutros sitios web se comporta exactamente do mesmo xeito que se o visitante visitase o outro sitio web.

Estes sitios web poden recoller datos sobre ti, usar cookies, incorporar rastreamentos adicionais de terceiros e supervisar a súa interacción con ese contido incrustado, incluído o seguimento da túa interacción con contido incrustado se tes unha conta e estás conectado a ese sitio web.

Analítico
Canto tempo mantemos os seus datos
Se deixas un comentario, o comentario e os seus metadatos consérvanse indefinidamente. Isto é así que podemos recoñecer e aprobar automaticamente comentarios sucesivos, en lugar de mantelos nunha cola de moderación.

Que dereitos ten sobre os seus datos
Se tes unha conta ou deixaches comentarios neste sitio web, podes solicitar a cancelación dos datos persoais que temos sobre ti, incluídos os datos que nos proporcionaches. Isto non inclúe datos que estean obrigados a conservar con fins administrativos, legais ou de seguridade.

Skip to content