Aviso Legal


Aviso legal necesario para dar cumprimento ao artigo 10 da Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico.

Identificación e Titularidade
Titular: Ilustre Concello de Valga
CIF: P3605600J
Enderezo: Av. Coruña, 14
36645, valga- Pontevedra.

Correo electrónico: comunicacion@valga.gal
Páxina web: https://belen.valga.gal
Teléfono de contacto: 986 559 456

Finalidade
Difusión e promoción do Belén Artesanal en Movemento

Condicións de uso
Se utiliza este sitio web adquire a condición de Usuario, polo que acepta plenamente todas as cláusulas e condicións de uso incluídas nestas páxinas:

Protección de datos
Política de Privacidade
Política de cookies

Se non está de acordo con todas e cada unha destas condicións ou cláusulas, non utilice este sitio web.

En ningún caso a navegación por este sitio web implica unha relación comercial co seu propietario.

Nesta web facilitamos o acceso a contidos publicados en Internet polo seu propietario.

Se navega por este sitio web está obrigado a non utilizar o contido publicado con fins ilícitos.

Inclúese o expresamente prohibido neste Aviso Legal así como o prohibido pola lexislación vixente.

Tampouco pode utilizar elementos nin nada deste sitio web que poidan danar, desactivar, sobrecargar ou impedir o uso do contido compartido.

Nese mesmo sentido, non pode utilizar nada neste sitio web que poida afectar negativamente aos equipos que utilizamos, documentos, ficheiros, tanto propios como de terceiros.

Comentarios
Reservámonos o dereito de eliminar os comentarios que non cumpran coas leis vixentes ou que creamos que non son axeitados.

En ningún caso o propietario deste sitio web será responsable das opinións expresadas nos comentarios do blog, chats, redes sociais ou calquera ferramenta de participación.

A maioría de idade
Debes ter 18 anos para usar o noso sitio web ou a maioría de idade requirida no teu país.

Se non tes a idade suficiente para aceptar as nosas condicións no teu país, o teu pai, a túa nai ou, se é o caso, o teu titor debe aceptar as nosas condicións no teu nome.

Información persoal
Tes á túa disposición toda a información relativa ao tratamento de datos persoais que publicamos na páxina de Política de Privacidade.

Contidos
Sempre utilizamos fontes fiables para o noso contido, pero non podemos garantir que a información publicada sexa precisa, completa e actualizada.

Declinamos expresamente calquera responsabilidade por erros, omisións ou outros erros na información publicada nas páxinas e publicacións do noso sitio web.

O contido que publicamos é meramente informativo e non debe entenderse como unha oferta de venda ou compra, salvo que se indique expresamente.

Reservámonos o dereito de eliminar, modificar, suspender ou cancelar o contido deste sitio web sen previo aviso.

De ningún xeito somos responsables dos danos causados ​​polo uso da información contida neste sitio web.

Prohibimos expresamente enviar ou transmitir a través deste sitio web calquera contido ilícito, virus, mensaxes e, en xeral, calquera cousa que vulnere os dereitos do propietario desta web ou de terceiros.

Política de cookies
Na nosa páxina de Política de cookies podes examinar a información relativa á recollida de información a través das cookies.

Só obtemos e conservamos a información dos visitantes do noso seguinte sitio web:

O nome de dominio e provedor (PSI) e enderezo IP.
Hora e día de acceso ao noso sitio web.
O enderezo de Internet de orixe da ligazón que enlaza ao noso sitio web.
Número de visitas diarias a cada páxina.
A información obtida é totalmente anónima, polo que é imposible asociar e identificar a un usuario concreto.

Ligazóns a outros sitios web
As ligazóns deste sitio web a outros sitios web de terceiros son só un elemento para ampliar ou contrastar a información publicada neste sitio web.

Polo tanto, non estamos suxerindo nin promovendo outros sitios web xa que non somos responsables dos sitios de terceiros nin dos resultados que se poidan obter.

Deste xeito non somos responsables das ligazóns que hai nos sitios web vinculados polo noso contido.

Os sitios enlazados por este sitio web non implican de ningún xeito que exista relación cos seus propietarios, nin a aceptación ou aprobación dos seus contidos ou servizos.

Se accedes a outro sitio web a través dunha ligazón do noso contido, debes ler a súa política de privacidade xa que pode ser diferente á nosa.

Propiedade intelectual e industrial
Este sitio web ten todos os dereitos reservados.

Se accede a este sitio web, debe saber que está totalmente prohibido reproducir, almacenar e difundir calquera contido desta web sen o consentimento expreso por escrito do seu propietario.

Limitación de responsabilidade
O contido compartido neste sitio web só se comparte con fins informativos.

Polo tanto, a información e os servizos deste sitio web poden incluír erros ou inexactitudes.

Evidentemente sempre intentamos actualizar todos os contidos e asegurarnos de que respondan á máis estrita realidade.

Pero iso de ningún xeito garante que os contidos estean libres de erros.

Tampouco podemos garantir que o contido do sitio web estea libre de virus ou outros elementos nocivos. Sempre intentamos evitar que ocorran este tipo de cousas pero non podemos garantilo.

Polo tanto, declinamos calquera responsabilidade polo mal funcionamento do sitio web, polos seus contidos, calquera que sexa a orixe.

Recomendamos expresamente que antes de tomar accións ou decisións en función do contido compartido neste sitio web, comprobeo e compare con outras fontes.

Dereito de exclusión
O propietario deste sitio web resérvase o dereito a denegar o acceso a este sitio e aos contidos e servizos ofrecidos sen necesidade de aviso a todos aqueles usuarios que incumpran as condicións do presente Aviso Legal.

Xurisdicción
Este Aviso Legal é administrado baixo a lexislación española.

No caso de non existir norma que esixa outra cousa, para a aplicación, cumprimento e interpretación do presente Aviso Legal, as partes acordan expresamente someterse aos Xuíces e Xulgados de Las Palmas de Gran Canaria.

Polo tanto, quen navegue, utilice ou de calquera forma indirecta se poña en contacto con este sitio web renuncia expresamente a calquera outro foro que lles puidese corresponder.

Contacto
Se tes algunha dúbida sobre este aviso legal ou queres comentar nesta web, podes enviar un correo electrónico a este enderezo de correo electrónico comunicacion@valga.gal

Skip to content