Accesibilidade

Esta páxina Web foi desenrolada mediante un diseño adaptativo e dispón de ferramentas que facilitan a accesibilidade e lectura según a Normativa UNE 139803:2012 con prioridad 2 (equivalente a nivel AA):

Pode escoitar calquer texto, simplemente seleccionando e facendo clic no icono do altofalante cando apareza.

Pode axustar a web a un alto contraste, seleccionando a icona correspondente no menú flotante da dereita

Pode axustar o tamaño do texto a un maior, seleccionando a icona correspondente no menú flotante da dereita

Navegación sen rato, usando as teclas Tab [Tabuladador] + Enter [Entrar] e coas de desprazamento Up [cara arriba] + Down [cara abaixo]

Deseño adaptativo automático para a correcta visualización en todos os dispositivos.

Skip to content